NĂM MỚI – DIỆN MẠO MỚI CỦA HỒNG NGỌC 2016

Ngày 13/02/2016, Toàn công ty quay lại làm việc sau thời gian nghỉ tết. Boss lì xì đầu năm cho toàn bộ nhân viên với hi vọng năm mới nhiều may mắn hơn.

Một số hình ảnh công ty ngày đi làm đầu năm.

^76A079708F92192EEFA047A23C0DEA4259884E3BEF61814017^pimgpsh_fullsize_distr^58BFF556A9E3253C043A9711076725E388689E6D889FB78B6F^pimgpsh_fullsize_distr^B8C22BCBB8360049BB448A09D72EBCE2B832FA2809105A18B5^pimgpsh_fullsize_distr^58BFF556A9E3253C043A9711076725E388689E6D889FB78B6F^pimgpsh_fullsize_distr ^ABF321E89D2F98BB37618537C532D6FE2A922A02231E5610EA^pimgpsh_fullsize_distr^4F72DB4308C41302C7779E90C7619C4927B52EA53750DE28E2^pimgpsh_fullsize_distr ^6E545E5AED25D86BC0FC0F374248D25B1AF9E1B26411277963^pimgpsh_fullsize_distr