TIỆC TẤT NIÊN CUỐI NĂM 2015

Những hình ảnh trong buổi tiệc tất niên tại nhà máy Hồng Ngọc

IMG_1707

IMG_1711 IMG_1700 IMG_1690 IMG_1687 IMG_1679 IMG_1669 IMG_1667