Cam kết chất lượng

  • Chúng tôi luôn sản xuất các loại sản phẩm đảm bảo 100% sự hài lòng khách hàng
  • Tất cả sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
  • Việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm dựa trên các tiêu chuẩn của HACCP.
  • Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt theo:

+ Các quy định thực hành sản xuất an toàn (GMP)

+ Các thủ tục thực hành tiêu chuẩn vệ sinh (SSOP)

  • Tự kiểm tra và kiểm soát nội bộ
  • Chúng tôi hỗ trợ mạnh mẽ dự án cải thiện nghề cá Việt Nam ( theo hướng dẫn của tổ chức Vinatuna và WWF)
  • Chúng tôi thực hiện theo các nguyên tắc trách nhiệm xã hội ghi nhận bởi Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA)

2(1)