Công ty thành viên

+ Khách sạn Hong Ngọc

Địa chỉ: 184 – 186 Hùng Vương, TP. Tuy Hoa, Phú Yên, Vietnam

Tel: (057) 3 83 83 85 – 3 83 83 86
Fax: (057) 3 82 88 66
E-mail: info@hongngochotel.com.vn

Website: hongngochotel.com.vn/

HONG NGOC HOTELHONG NGOC HOTEL 2

+ Quán cafe Hong Ngoc 

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, TP. Tuy Hoa, Phú Yên, Vietnam