Khách sạn Hồng Ngọc

Địa chỉ: 184 – 186 Hùng Vương, TP. Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Tel: (057) 3 83 83 85 – 3 83 83 86
Fax: (057) 3 82 88 66
E-mail: info@hongngochotel.com.vn

Website: hongngochotel.com.vn/
HONG NGOC HOTELHONG NGOC HOTEL 2