Liên hệ

Địa chỉ văn phòng và nhà máy:

Công ty TNHH Thủy Sản Hồng Ngọc

Lô B3, KCN Hòa Hiệp, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Số điện thoại: 84. 257.3548333 Fax: 84. 257.3548678

Email: info@hongngocseafood.com

Đại diện kinh doanh tại Hoa Kỳ

Email: yen@hongngocseafood.com – Sales.us@hongngocseafood.com

 

Đại diện kinh doanh tại Việt Nam

Email: sales@hongngocseafood.com

ban do