Liên hệ

Địa chỉ văn phòng và nhà máy:

Công ty TNHH Thủy Sản Hồng Ngọc

Lô B3, KCN Hòa Hiệp, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Số điện thoại: 84. 257.3548555 Fax: 84. 257.3548678

Email: sales@hongngocseafood.com

Đại diện kinh doanh tại Hoa Kỳ

Email: yen@hongngocseafood.com – Sales.us@hongngocseafood.com

Đại diện kinh doanh tại Việt Nam

Email: sales@hongngocseafood.com 

Cell: 84901155340

Office: 84. 257.3548555- Ext 119

 

ban do